Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика фебруар 2021

Теме на семинару:

  1. Кључни појмови у процесу учења - Упознавање са типовима активности које подстичу ученика да своје размишњање структурира на нови начин и овладава вештином саморегулисаног учења;

  2. Активности којима се код ученика развија стваралачко и проблемско размишљање - Игровне методе и дигитални алати за креирање електронских мапи ума, временских линија и дијаграма на примеру наставе српског језика;

  3. Активности којима се подстиче усавршавање вештина читања са разумевањем - Дефинисање врста читања и њихових циљева, као и примери задатака за подстицање различитих врста читања у настави српског језика;

  4. Активности којима се ученици подстичу да планирају и организују своје учење и континуирано уче - Дигитални алати помоћу којих се неутралишу ометачи учења и подстиче боља организација, примери активности којима се подстиче континуирана припрема за контролни задатак;

  5. Завршни задатак - Креирање припреме са одабраном активношћу и онлајн алатом.