Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима децембар 2020

Теме на семинару:

  • Адолесценција као изазов - Развојни задаци и изазови за ментално здравље ученика, интернализовани и екстернализовани проблеми код ученика, здраве и нездраве емоције код ученика;
  • Интернализовани проблеми - Стрепња у адолесценцији, ниско самопоуздање и потиштеност код ученика, делотворни начини рада са ученицима и са њиховима родитељима;
  • Екстернализовани проблеми - Узроци агресивног и пркосног реаговања ученика, делотворно дисциплиновање ученика у школи и у дому ученика, родитељ као сарадник;
  • Подршка ученику са проблемима у савладавању школских обавеза и његовим родитељима - Породични, емотивни и понашајни проблеми, индивидуализација приступа, делотворне превентивне активности у школи и дому које укључују и родитеље, индивидуални план подршке ученику и примери добре праксе;
  • Завршни рад - Израда индивидуалног плана подршке ученику са емотивним проблемом или проблемом у понашању у школи или у дому (који укључује и родитеље).