Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија децембар 2020

Теме на семинару:

  • Информационо доба и савремени облици наставе - информациона писменост ученика и наставника, утицај рачунара на наставу;
  • Наставни материјали уз помоћ ИКТ - израда наставних материјала (наставних листића, задатака ... ) уз помоћ ИКТ-а (MS Equation, MS Math Add-in);
  • Коришћење ИКТ-а у реализацији наставе - рад са програмом Геогебра и креирање материјала за наставу;
  • Праћење постигнућа ученика уз помоћ ИКТ-а - коришћење готових материјала са интернета у настави, израда електронских тестова.