Веб-алатима до интерактивне наставе април 2019

Теме на семинару:
  1. Интерактивна настава - Значај интерактивне наставе, технологија у образовању, методе и облици наставе уз коришћење ИКТ-а, метод изокренуте учионице;
  2. Мултимедија у настави - Значај мултимедије у настави, симулација примене мултимедије, дидактичка поставка часа на коме се користи мултимедија, веб-алати Едукаплеј и Квизлет;
  3. Интеракција на часу подржана паметним уређајима - Веб-алати за праћење постигнућа ученика на часовима, интеракција кроз игролике активности, веб-алати Нирпод и Каху, наставни материјали у алатима Нирпод и Каху;
  4. Програмираним учењем до интерактивне наставе - Програмирана индивидуализована настава, индивидуализовано учење, веб-алат Версал, израдаквизова у алату Версал;
  5. Завршни рад: заједничка настава - презентације - Израда сценарија часа уз употребу веб-алата, анализа примене веб-алата.