Сараднички троугао наставник, ученик, родитељ - интернет учионица март 2019

Теме на семинару:

  1. Комуникација - значај и облици комуникације у 21. веку (онлајн комуникација) - Значај добре  комуникације,  појам  интернет  учионице,  платформе  за  учење  на  даљину,  Едмодо  платформа, последице добре/лоше комуникације;
  2. Употреба  интернет  учионице  из  угла  ученика  -  Перспектива  ученика  при  коришћењу  интерент  учионице, карактеристике интернет учионице, анкета, тест и задаци у интернет учионици;
  3. Транспарентност наставе у интернет учионици - Транспарентност наставе у онлајн окружењу и принципима видљивости информација, сигурност података, ”Интернет одељење”, анкете и задаци у Едмодо окружењу из угла наставника;
  4. Инструкција и повратне информације - Инструкције у интернет учионици, прецизно креиран тест и давање повратних информација, оцењивање задатака;
  5. Организација   наставе   и   сарадње   помоћу   интерент   учионице   -   Значај  праћења  напредовања  и  могућности  интернет  учионице,  интернет  учионица  из  перспективе родитеља,  безбедност и бонтон у интернет учионици, беџ као средство за мотивацију, интернет учионица на мобилним уређајима.