Mape uma u obrazovno-vaspitnom procesu - februar 2024

Obrada odlične nastavne metode koja deluje veoma jednostavno, ali se ne koristi u njenom punom sjaju. Na seminaru ćemo prikazati didaktiku ove nastavne metode u učionici, ali i njenu onlajn varijantu.

Detaljnije o seminaru ...

Autor/moderator: Milan Jovanović