Upravljanje stresom na radnom mestu - maj 2024

Aktuelan i zanimljiv seminar koji podiže svest zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama o postojanju stresa na radnom mestu i njegovim posledicama po zaposlene u obrazovanju.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Gorana Kiković

Mape uma u obrazovno-vaspitnom procesu - maj 2024

Obrada odlične nastavne metode koja deluje veoma jednostavno, ali se ne koristi u njenom punom sjaju. Na seminaru ćemo prikazati didaktiku ove nastavne metode u učionici, ali i njenu onlajn varijantu.

Detaljnije o seminaru ...

Autor/moderator: Milan Jovanović

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja - maj 2024

Osnažite svoje kompetencije za kontinuirano ocenjivanje raznovrsnim metodama uz obezbeđivanje objektivnosti, valjanosti i podsticanje učenja i razvoja vaših učenika.

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru...

E-portfolio učenika i dece - maj 2024

Ovaj seminar Vam pruža mogućnost da naučite kako da samostalno kreirate učeničke e-portfolije u funkciji formativnog ocenjivanja.

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara E–portfolio instrument za napredovanje i saradnju iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru ...