Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemima SR, CG i BiH  koji počinju 01. oktobra 2023. godine.