Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemima SR, CG i BiH  koji počinju 15. maja 2023. godine.

Elektronska pedagoška dokumentacija - maj 2023

Seminar nove generacije koji vam pomaže da unapredite i modernizujete kreiranje lične pedagoške dokumentacije i da, optimizujući svoje poslove i vreme, svedete administrativne obaveze na prihvatljivu meru.

Detaljnije o seminaru...

Prirodni vrtić - maj 2023

Detinjstvo i odrastanje su nezamislivi bez boravka u prirodnom okruženju i njegovog uticaja na razvoj dece. Svest o neophodnosti kontakta dece sa prirodom razvijena je kod većeg broja vaspitača i medicinskih sestara-vaspitača, ali postoje i situacije koje često dovode do nedoumica i odustajanja od odlaska u prirodni vrtić. 

Teme na seminaru:

  1. Priroda - najbolji izazov za dete
  2. Organizacija i priprema za odlazak u prirodni vrtić
  3. Digitalni časopis iz prirodnog vrtića

Autori/moderatori: Vesna Josipović i Dragana Stojadinović Rudnjanin

Nastavni materijal za učenike sa smetnjama u razvoju - maj 2023

Seminar na kojem ćete naučiti da pristupite učeniku sa smetnjama u razvoju, procenite njegove jake strane, osmislite i napravite materijal za rad sa njim.

Primere sa kojima se upoznate na seminaru, kao i one koje sami napravite, razmenjujući iskustva sa kolegama, moći ćete da iskoristite za formiranje sopstvene baze nastavnog materijala.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Марина Малеш

Dvosmerna komunikacija zaposlenih u obrazovanju i roditelja - maj 2023

Zanimljiv seminar sa novim odnosom prema komunikaciji, koja je važan segment u stvaranju dobrog okruženja za razvoj detetove ličnosti. Dobra komunikacija između zaposlenih u obrazovanju i roditelja se reflektuje na postignuća učenika i njegov/njen odnos prema učenju.


Detaljnije i seminaru...

Autor/moderator: Vesna Mijatov

Priprema za čas zasnovana na ishodima - maj 2023

Poboljšajte svoje umeće planiranja i pripremanja nastave zasnovane na ishodima učenja kao nosioca kvaliteta inovativnih modela obrazovnog procesa.

Detaljnije o seminaru...

Vodič za čas odeljenjskog starešine - maj 2023

Svako vreme obrazovanja nosi sa sobom svoje prednosti i mane. Danas je institucija odeljenjskog starešine u školi jedna od najbitnijih. Pored obrazovne, vaspitna uloga prosvetnog radnika danas je presudna za budućnost mladih ljudi. Često časovi odeljenjskog starešine prođu u šablonskom pravdanju izostanaka i rešavanju problema nastalih na ostalim časovima.

Ovaj seminar koncipiran je tako da odeljenskim starešinama ponudi ideje za realizaciju časova u vezi sa kreiranjem klime u odeljenju, pomoći učenicima u metodama učenja, sprečavanjem problematičnog ponašanja učenika i izostanaka sa časova. Tokom 14 dana, kroz prezentacije, zadatke, testove i vežbe polaznici će izučavati tehnike i metode za rad na časovima odeljenskog starešine i učestvovati u interaktivnim igricama kreiranim kroz pedagoške situacije

Detaljnije o seminaru...


Upravljanje timovima - maj 2023

Seminar namenjen razvijanju liderskih i organizacionih veština u upravljanju timovima.

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Upravljanje timovima iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru ...

Autor/moderator: Katerina Strak

Književne radionice - maj 2023

Seminar na kome ćete uspešno ovladati veštinom planiranja i realizacije književnih radionica i uputiti svoje učenike ka vrednosti pisane reči.

Teme na seminaru:

  1. Pojam i izrada scenarija književne radionice
  1. Književne radionice sa i bez upotrebe veb alata

Detaljnije o seminaru...