Seminari za nastavnike, vaspitače, stručne saradnike i ostale zaposlene u obrazovnim sistemima Srbije, Crne Gore, BiH ... 

Seminari počinju 6. jula 2020. godine