Новости

Наши семинари од 2018/2019 школске године

 
Слика Зоран Милојевић
Наши семинари од 2018/2019 школске године
написао/ла Зоран Милојевић - субота, 30. јун 2018., 13:18
 

Акредитовани онлајн семинари од школске 2018/2019

(по азбучном редоследу)

 

  1. Активно оријентисана настава математике: K1, 30 бодова; 
  2. Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави: K2, 36 бодова;
  3. Веб алатима до интерактивне наставе: K2, 36 бодова;
  4. Видео лекције - наставна средства савременог образовања: K2, 37 бодова;
  5. Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата: K1, 36 бодова;
  6. Дигиталне приче и бајке: K2, 40 бодова;
  7. Дигитални атлас: K1, 32 бода;
  8. Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму: K1, 32 бода;
  9. Добра припрема за час, успешан час: K2, 32 бода;
  10. Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа: K2, 32 бода;
  11. Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу: К4, 32 бода;
  12. Игролико учење путем рачунара: K1, 37 бодова;
  13. Интернет учионица: К4, 32 бода;
  14. Језичка култура на интернету: К4, 32 бода;
  15. Креирање и модерација обука: К4, 32 бода;
  16. Методички приступ обради граматичких садржаја у млађим разредима путем интегративне наставе: К2, 35 бодова;
  17. Мобилни телефон у настави: К2, 32 бода;
  18. Музика уз помоћ рачунара: К1, 32 бода;
  19. Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу: К1, 32 бода;
  20. Настава математике са употребом информационо комуникационих технологија: K1, 30 бодова;
  21. Настава у облаку: К4, 34 бода;
  22. Основе веб дизајна- креативни начин за развој ученика: К1, 32 бода;
  23. Оцењивање у функцији развоја и учења: К2, 38 бодова;
  24. Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељимa: K3, 36 бодова;
  25. Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења: K3, 32 бода;
  26. Примена општих стандарда постигнућа у планирању, реализацији и вредновању исхода наставе математике у средњој школи: K1, 30 бодова;
  27. ПрограмИграње - програмирање игре и играње програмирањем: К1, 32 бода;
  28. Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији: К2, 32 бода;
  29. Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика: К2, 36 бодова;
  30. Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа: К4, 36 бодова;
  31. Сараднички троугао наставник, ученик, родитељ - интернет учионица: К4, 36 бодова;
  32. Творба речи у настави српског језика: К1, 32 бода;
  33. Тестови знања - водич за израду и примену: К2, 36 бодова;
  34. Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником: К4, 32 бода;
  35. Употреба онлајн игара у настави: К2, 32 бода;
  36. Управљање и организација времена - основа за успешан рад запослених и установе: К4, 24 бодова;
  37. Управљање тимовима: K4, 40 бодова;
  38. Хумана школа - школа као животна заједница: К4, 36 бодова;
  39. Школски електронски часопис у служби креативности ученика: K1, 37 бодова;