Преглед теме

 • Општа секција

 • Семинар:

  Ово је семинар који је настао из потребе побољшања односа између ученика и односа ученика и наставника у одељењу. Овим семинаром помажемо наставницима, учитељима, васпитачима, сарадницима и менаџменту школе да пронађу решења за проблеме које настану у њиховом раду. Семинар се састоји из следећих тема:

  • Смернице за рад одељенског старешине
  • Клима у одељењу
  • Учење
  • Проблеми у понашању ученика
  • Решавање конкретних педагошких ситуација

  Неке од лекција не семинару можете погледати у лекцијама испод:

 • Семинар:

  Овај семинар намењен је наставницима разредне наставе, али и наставницима српског језика, као и свим просветним радницима који желе да побољшају своје вештине организације и осавремењивања наставног процеса.

  Увођење иновација и примена иновативних метода у настави пристекла је из потребе да се превладају мане традиционалног модела наставе.

  Садржаје у овом семинару пратићете кроз следеће теме:

  • Интегративна настава српског језика
  • Фонетика - унутарпредметно повезивање
  • Морфологија и синтакса - међупредметно повезивање
  • Језик, језичка култура и правопис

  Како изгледају две лекције, један тест и једна интерактивна лекција погледајте испод. И решавајте слободно, проверите своје знање, није тешко смешак

 • Семинар:

  Пошто од знања и вештина наставника разредне наставе и њиховог коришћења рачунара у настави зависи и оспособљавање ученика, направили смо семинар који ће им дати основна знања и вештине у коришћењу рачунара у настави. Иако је овај семинар примерима усмерен на млађе разреде, и те како га могу похађати и наставници предметне наставе, како би кроз садржаје овог семинара стекли ИКТ знања која су им неопходна.

  Семинар је подељен на следеће теме: 

  • Методика наставе предмета са употребом рачунара
  • Рачунарски и оперативни систем
  • Рад са сликама
  • Дигиталне приче
  • Објављивање дигиталног материјала

  На приказу испод имате једну лекцију, задатак и интерактивну лекцију ... па покушајте да пронађете лопова смешак

 • Семинар:

  Кроз овај семинар водићемо вас кроз карактеристике и функције тестова, приказаћемо предности, али и недостатке овог начина оцењивања, те добро упознати са правном регулативом, јер често због непоштовања правних аката тест не можемо реализовати.

  Теме на овом семинару су:

  • Тест као инструмент оцењивања
  • Задатак као елемент теста
  • Креирање тестова
  • Реализација теста

  Ево једне лекције и задатка са овог семинара:

 • Семинар:

  Ово је семинар чији се садржај ослања на наставу биологије, али поред наставника биологије намењен је и наставницима екологије као и наставницима разредне наставе који могу стећи знања и вештине у коришћењу веб алата како би својим ученицима приближили ове садржаје.

  Садржаји на семинару подељени су у четири теме:

  • Иновативнa наставa биологије,
  • Мултимедијa у настави биологије,
  • Интерактивни електронски материјали за наставу биологије,
  • Израда интерактивних наставних материјала у веб алатима

  У приказу испод имате једну лекцију, књигу и један речник. Слободно га попуните ако знате смешак

 • Семинар:

  На семинару ће се изучавати бесплатни онлине сервиси, који служе за размену и синхронизацију података међу корисницима. Примери наставе биће приказани преко Гугл сервиса за комуникацију, заједничких документа и календара, као и повезивањем ових сервиса са мобилним телефоном, школским сајтом или сопственим блогом.

  Циљ семинара је оспособљавање наставника за креирање учионице на Интернету, која би била заједничко место за организовање наставе са ученицима и сарадњу са колегама.

  Теме на семинару су:

  • Шта је ”облак” - cloud систем
  • Систем електронске поште - Google
  • Организовање догађаја
  • Заједничка настава - документи
  • Заједничка настава - презентације  

  Испод имате једну видео лекцију, текстуалну лекцију и завршни задатак на семинару

 • Семинар:

  Циљ овог семинара је да наставницима математике појаснимо улогу и снагу активно оријентисане наставе. Научићемо како да креирамо дидактичку структуру читајући исходе помоћу Блумове таксономије, представићемо модел припреме часа са карактеристичним методама за математику. Планирање часа биће засновано на ситуацијским задацима и математичким истраживањима, што представља основу активне наставе.

  Семинар се састоји од 4 теме:

  • Активно оријентисана настава,
  • Дидактичка структура наставе математике,
  • План тока часа и
  • Завршни рад.

  Испод имате приказ једног упитника са семинара и две мултимедијалне лекције. У овим лекцијама имате мале вежбице, па пробајте да решите. Није тешко, а занимљиво је смешак

 • Семинар:

  Чест је случај да наставници своје проблеме доносе у школу, као и да их из учионица преносе у зборнице, што доводи до напетог односа у колективу. Такво стање у колективу ником не одговара и све се на крају “сломи” на педагогу, директору или некој трећој особи, која је по неким неписаним правилима “дужна” да води рачуна о овим стварима. Саветодавни рад са наставницима је веома битан јер пријатна атмосфера у колективу, стручни и оспособљени наставници представљају основу за квалитетно функционисање школе.

  Овај семинар се састоји од следећих тема:

  • Зашто саветодавни рад?
  • Структура, технике, методе саветодавног рада
  • Саветодавни рад са ученицима
  • Саветодавни рад са родитељима/старатељима
  • Саветодавни рад са наставницима, васпитачима, директором, педагошким асистентом ...

  У приказу испод су једна лекција, задатак и веома интересантна радионица.

 • Семинар:

  Циљеви семинара су разумевање значаја и практичне примене онлајн друштвених мрежа у настави, као и оспособљавање учесника семинара за креирање окружења за рад на Интернету и коришћење налога на друштвеним мрежама за комуникацију са ученицима у циљу квалитетније наставе.

  Семинар се састоји од следећих тема:

  • Значај блога и друштвених мрежа у настави
  • Основе блоговања – блогови у наставном процесу
  • Рад са друштвеном мрежом Твитер
  • Рад са друштвеном мрежом Фејсбук

  Ово је први ОКЦ семинар који је многим наставницима отворио прозор у дигитални свет. Семинар је тако конципиран да се пуно задатака и активности реализује на сервисима ван система за учења, што семинару даје посебан значај. Ево неких ресурса и активности са семинара ...

 • Семинар:

  Овај семинар прати развој наших ученика, а иде испред развоја нашег система образовања. Пратећи навике ученика и њихов начин конзумирања садржаја дошли смо до закључка да ученици много више користе сликовите и мултимедијалне садржаје него класичан текст. Из тог разлога направили смо семинар који наставнике и стручне сараднике оспособљава да креирају своје лекције у формату који је много прихватљивији данашњим ученицима и да своју наставу прилагоде овом формату.

  Семинар је подељен на теме:

  • Мултимедија као наставно средство
  • Филмови у наставном процесу
  • Сервиси за видео материјале
  • Уређивање видео клипова

  Испод вам нудимо приказ четири ресурса са овог семинара ...

 • Семинар:

  Ово је семинар намењен свим наставницима и стручним сарадницима. Основа овог семинара је креирање електронског часописа, али су садржаји тако конципирани да се учесници оспособљавају за коришћење рачунара и осталих информационо комуникационих технологија у настави на потпуно креативан начин.

  Садржај је подељен по темама:

  • Рачунар као средство за учење, а не само за забаву
  • Електронски часопис, алат за развој креативности
  • Обрада текста
  • Обрада цртежа
  • Креирање електронског часописа

  Ево неких занимљивих ресурса са овог семинара ...

 • Семинар:

  Још један семинар из струке. Семинар је намењен наставницима грађевинске групе предмета, али и те како је користан и за наставнике екологије, биологије, наставнике разредне наставе, који својим ученицима могу приказати значај еколошки одрживих средина и тако код ученика развијати свест о очувању животне средине. 

  Теме на овом семинару су:

  • Одрживи развој и зелена градња
  • Примена пројектне наставе у грађевинарству
  • Методе и алати успешне наставе у грађевинарству
  • Алати у веб окружењу

  Ево неких интересантних ресурса са овог семинара међу којима је задатак у коме је потребно да учесници изађу из куће и сликају околину. 

 • Семинар:

  Овај семинар је посебно оријентисан на улогу наставника у оцењивању, али не само технички и методички, већ је конципиран тако да нам помогне да превазиђемо велике проблеме које имамо приликом оцењивања. Обухвата многобројне важне теме: од правне регулативе о којој морамо да водимо рачуна, дефинисаних стандарда, преко начина и поступака, облика оцењивања, карактеристика оцена, до психолошких основа оцењивања.

  Теме на овом семинару су:

  • правне основе оцењивања,
  • облици технике и методе оцењивања,
  • психолошке основе оцењивања,
  • објективност и ваљаност оценивања,
  • континуитет у оцењивању ученика.

  У приказу испод можете погледати једну интерактивну лекцију, тест и приказ презентације која је увод у једну тему на семинару.

 • Семинар:

  Ово је семинар који се својим садржајем ослања на техничку групу предмета средњих стручних школа. Изабрали смо ове садржаје јер веома јасно представљају циљ семинара, односно тему: Како повезати предмете зарад квалитетног образовања ученика? Кроз овај семинар се учи тематско планирање и интеграција садржаја тако да  сви предмети, односно наставници предмета сарађују и воде ученике до исхода. 

  Теме на семинару су:

  • Основе тематског планирања наставе
  • Значај тематског планирања наставе у области механике и машинства
  • Интердисциплинарност у области машинства
  • Наставне методе и алати усмерени на ученика

  Неке од ресурса са семинара можете погледати испод:

 • Семинар:

  Ово је веома интересантан и креативан семинар. Иако овај семинар има акценат на наставу географије, намењен је буквално свим наставницима, од наставника разредне наставе, преко наставника географије у основним школама, затим наставника разних географија у средњим стручним школама као и свим наставницима туристичких и угоститељских школа. 

  Ово је семинар након кога ћете знање стечено на семинару моћи да користите на сваком часу, у зависности од своје креативности. Теме на овом семинару су:

  • Дидактички материјали за наставу географије
  • Google maps у настави географије
  • Google Earth у настави географије
  • Google Tour Builder, алат који путује

  Чак и ако нисте наставник географије, проверите ове садржаје које вам представљамо, сигурно ћете пронећи нешто занимљиво ...

 • Семинар:

  Овај семинар је намењен свим наставницима који се баве друштвеним наукама, а садржај је посебно рађен на примеру социологије. Овај семинар је и те како користан за наставнике грађанског васпитања, јер су садржаји слични, а примена ИКТ је иста. 

  Теме на семинару су: 

  • Савремена настава социологије
  • Примена ИКТ у настави социологије
  • Методе и алати успешне наставе социологије
  • Завршни рад

  Ево неких садржаја са овог веома интересантног семинара ...